รายการแยกตามประเภทรถ
รายการแยกตามปีรถ
ปี 2012 ขึ้นไป 2011"; $renyear9=mysql_query($snyear9) or die("ERROR $snyear9"); $nnyear9=mysql_num_rows($renyear9); echo "($nnyear9 คัน)"; ?>
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
ต่ำกว่า 1990
รายการแยกตามราคา
น้อยกว่า 2 แสน
2 - 4 แสน
4 - 6 แสน
6 - 8 แสน
8 แสน - 1 ล้าน
1 - 1.5 ล้าน
1.5 - 2 ล้าน
มากกว่า 2 ล้าน 2000000"; $renprice8=mysql_query($snprice8) or die("ERROR $snprice8"); $nnprice8=mysql_num_rows($renprice8); echo "($nnprice8 คัน)"; ?>
 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
"; $intRows1= 0; while($objResult1 = mysql_fetch_row($objQuery1)){ $urlbrand=rewrite($objResult1[1]); echo ""; } } echo"
"; $intRows1++; ?>
รถยนต์มือสองยี่ห้อ
มี รุ่น คัน
"; if(($intRows1)%6==0) { echo"
"; ?>